Menu

Enthousiaste reacties buurtwarmtenetwerk Maldenhof

March 27, 2015

Op de Slimme Markt 21 maart presenteerden een groep actieve bewoners uit Maldenhof samen met Alliander DGO het idee voor een buurtwarmtenetwerk in Maldenhof aan circa 25 buurtbewoners. Een buurtwarmtenetwerk kan warmte en warm water leveren aan woningen en gebouwen in de directe omgeving. Hierdoor kunnen de woningen een stuk duurzamer worden, omdat er geen gas meer nodig is voor verwarming. De cv-ketel kan dus het huis uit! Er blijkt veel enthousiasme voor het idee.

Sinds najaar 2014 overlegde de ‘meedenkgroep’ van buurtbewoners met Alliander DGO op welke manier de woningen in Maldenhof duurzamer gemaakt kunnen worden. Er is met name een grote wens om de woningen te verwarmen zonder gebruik van gas. Een buurtwarmtenetwerk, dat efficiënt gebruik maakt van warmte-overschotten van bijvoorbeeld bedrijven of het AMC, is hiervoor een goed alternatief. De meedenkgroep en Alliander DGO hebben een korte film gemaakt over het buurtwarmtenetwerk Maldenhof.

Bijzonder warmtenet

De techniek van een warmtenet is niet ingewikkeld en wordt regelmatig toegepast. Bijzonder aan dit buurtwarmtenetwerk is dat het gaat om bestaande woningen van m.n. particuliere eigenaren. Bovendien kunnen bewoners mede-eigenaar van het netwerk worden. De kosten voor bewoners zijn gelijk aan, of lager dan de kosten die men nu heeft voor verwarming met een cv-ketel.

Veel interesse

Tijdens en na de presentatie op 21 maart gingen de aanwezigen uitgebreid in gesprek over voordelen en nadelen, hoeveel woningen er mee moeten doen, hoe je de kosten laag kan houden, wat te doen met nieuw aangeschafte cv-ketels en nog veel meer. Er was veel enthousiasme voor het idee; circa 90% van de aanwezigen gaf aan dat men interesse heeft om mee te doen als er een buurtwarmtenetwerk zou komen. Bewoners en Alliander DGO werkten het idee de maanden daarna verder uit, maar kwamen gaande de rit tot de conclusie dat  er teveel bewoners mee moesten doen om het haalbaar te laten zijn terwijl voor een aantal mensen uit de initiatiefgroep het uiteindelijk niet vernieuwend genoeg bleek. Daarom zijn we voorlopig gestopt in december 2015.