Menu

Achtergrond

Gaasperdam is een wijk in Amsterdam Zuidoost met 33.000 inwoners, gebouwd in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Het is een ruime en groene wijk, met als unieke kwaliteit de Gaasperplas. De woningen in de wijk zijn ten opzichte van de huidige nieuwbouweisen verouderd, er valt veel te verbeteren aan de energieprestatie en comfort. Daarnaast is Gaasperdam voor velen een onbekend stukje Amsterdam, wat zich de laatste jaren vertaalt in een onder druk staande woningwaarde en uitblijvende instroom van nieuwe inwoners. Uit gesprekken met bewoners in Gaasperdam blijkt dat men duurzaamheid belangrijk vindt en het ook noodzakelijk vindt daar concrete stappen in te zetten.

SLIM wonen Gaasperdam
Met het project “SLIM wonen in Gaasperdam” willen een bewonersgroep in Holendrecht-Oost (aangesloten bij Coöperatie “Wij krijgen Kippen”), de Gemeente Amsterdam, Alliander, Liander, Waternet, Amsterdam Smart City, ReggeFiber en het AEB als partners de handen ineenslaan om woningen in Gaasperdam te verduurzamen, te moderniseren en meer comfort te verschaffen zonder dat dit leidt tot een verhoging van de maandelijkse lasten. Niet alleen op het gebied van energie wordt gezocht naar meerwaarde voor bewoner, onderneming en wijk, maar ook op andere gebieden, zoals water, afval, internet, voedsel, vervoer, zorg en veiligheid.

Besmettelijk leuk

De duurzame behoeftes van de bewoners van Gaasperdam liggen ten grondslag aan het bereiken van meervoudige waarde creatie. Dit gaat verder dan enkel het bevragen maar ook het direct enthousiasmeren van bewoners voor het onderwerp duurzaamheid en het daarmee op de kaart zetten. Om de behoeftes te polsen en het enthousiasme los te maken wordt geëxperimenteerd met de methode Besmettelijke Buurtkracht. – ontwikkeld in 2012 door een aantal bewoners uit Holendrecht-Oost i.s.m. “Wij Krijgen Kippen”. De bedoeling is om de methode die in Holendrecht-Oost toegepast wordt nu als “pilot Besmettelijke BUURTkracht 2.0” verder toe te passen in de rest van Gaasperdam.

De van nature aanwezige verbanden en diversiteit maken het mogelijk dat je in een paar stappen nagenoeg iedereen in heel Gaasperdam kunt bereiken. En op die manier op elke vraag en bij elk aanbod de best passende wijk of wijkbewoners zijn te bereiken en motiveren tot meedoen. Deze methode begint met een klein groepje van 7 actieve bewoners – duurzaamheidskwartiermakers – die via informele keukentafelgesprekken in gesprek gaan over het thema duurzaamheid met 7 andere bewoners. Wanneer het enthousiasme is overgeslagen naar de nieuwe groep worden deze aangemoedigd om op hun beurt ook weer in gesprek te gaan met 7 andere bewoners. Zo kan binnen de kortste tijd een grote groep bewoners in Gaasperdam worden besmet met het ‘duurzaamheidsvirus ‘via hun eigen vrienden, buren, kennissen en/of familie.

Het starten van een beweging

Deze methode wordt o.a. gekenmerkt door ‘besmettelijk leuk’, ‘wie wil wel’, ‘wat kan wel’ en doen door te leren en leren door te doen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de successen die zijn geboekt in de groene buurt Holendrecht–Oost. Diverse bewoners zijn flink aan het verduurzamen geslagen met zonnepanelen, vloerisolatie, dubbel glas, LED-lampen en A++ inbouwapparatuur en zelfs met elkaar aan het onderzoeken of het slim is gebruik te gaan maken van collectieve warmte.